YWCA Metropolitan Chicago oferuje następujące programy z naciskiem na zdrowie psychiczne:

Usługi w zakresie zdrowia psychicznego dzieci
Agencja Rejonu Chicago ds. Planu Starzenia się dla Osób Starszych w Chicago
Usługi doradcze
Servicios de Apoyo la Violencia Comunitaria
Sieć wellness

Kliknij tutaj aby zapoznać się z najnowszymi zasobami dotyczącymi wzmocnienia finansowego COVID-19.