YWCA zapewnia całodobowe usługi medyczne i karne ofiarom przemocy seksualnej. Program YWCA Medical and Criminal Justice Program pomaga zmniejszyć traumę i pomóc w procesie zdrowienia. Adwokaci zapewnią wsparcie emocjonalne i informacje podczas procedur medycznych i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych osobom, które przeżyły napaść na tle seksualnym, nieznaczącym innym osobom oraz członkom rodzin, którzy nie dopuszczają się przestępstw. Adwokaci medyczni zapewniają 24-godzinne wsparcie dla osób, które przeżyły. Adwokaci udzielają wsparcia w drodze postępowań policyjnych i sądowych.

Gdzie:

Chicago, południowe przedmieścia, zachodnie przedmieścia

Kto się kwalifikuje:

Dzieci i osoby dorosłe, które przeżyły przemoc seksualną, nie obrażają innych bliskich i nie obrażają członków rodziny.

Koszty:

Darmowy

Kontakt:

Proszę o kontakt chicagorapecrisishotline@ywcachicago.org.

Zainteresowany zostać adwokatem lub adwokatem? Kliknij tutaj po więcej informacji.