Edukacja i szkolenie w zakresie ataków seksualnych

YWCA oferuje szkołom, agencjom skoncentrowanym na młodzieży i profesjonalistom usługi edukacji prewencyjnej. Usługi edukacji prewencyjnej przygotowują uczniów, nauczycieli, rodziców i specjalistów do rozpoznawania i zapobiegania nadużyciom. YWCA informuje również rodziców i nauczycieli o dynamice otaczającej przemoc i zapewnia wsparcie w przypadku wystąpienia przemocy.

Gdzie

Chicago i przedmieścia

Kto się kwalifikuje

Szkoły Cook County, DuPage i South Suburban (wszystkie grupy wiekowe), organizacje społeczne, firmy i profesjonaliści

Koszty

Zadzwoń, aby uzyskać więcej informacji

Dodatkowe zasoby

40-godzinne szkolenie z interwencji kryzysowej
Ulotka informacyjna dla całego miasta — powiat Cook
Ulotka informacyjna dla całego miasta – Hrabstwo DuPage

Kontakt

Chicago – stephanie.tatum@ywcachicago.org lub 773.496.5639
Południowe przedmieścia – veronica.jordan@ywcachicago.org lub 312.762.2768
Zachodnie przedmieścia – melanie.morong@ywcachicago.org lub 630.790.6600 x2479