Pomoc w nagłych wypadkach przy wynajmie

Czy COVID-19 utrudnił Ci płacenie czynszu lub mediów?

Możesz kwalifikować się do pomocy w nagłych wypadkach, jeśli straciłeś dochód lub poniosłeś zwiększone wydatki podczas COVID-19. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do programu, korzystając z poniższych zasobów i już dziś rozpocznij proces aplikacji.

Mieszkańcy hrabstwa Cook
Jeśli mieszkasz w podmiejskim hrabstwie Cook, program pomocy w nagłych wypadkach w hrabstwie Cook może pomóc ci uzyskać do 18 miesięcy czynsz i/lub pomoc w korzystaniu z mediów. Dowiedz się, czy się kwalifikujesz i zgłoś się do 29 października 2021 r.