Niezależnie od rasy lub statusu ekonomicznego, YWCA zapewnia jednostkom i rodzinom wsparcie i narzędzia, których potrzebują, aby wyleczyć się z traumy, zdobyć umiejętności i referencje, uzyskać dostęp do zasobów i możliwości oraz budować silniejsze społeczności. YWCA jest oddana promowaniu sprawiedliwości rasowej i osobistemu upodmiotowieniu we wszystkich naszych programach i usługach. YWCA oferuje usługi w następujących obszarach:

Usługi dostawców opieki nad dziećmi
Umocnienie gospodarcze
Usługi wsparcia rodziny
Włączenie Chicago
Usługi wsparcia w zakresie przemocy seksualnej
Programowanie STEAM i młodzieżowe
Usługi wellness i zdrowia psychicznego
Giełda Zdrowia Kobiet

Kliknij tutaj aby wyświetlić dodatkowe linki i zasoby.