Prezenty w postaci papierów wartościowych

Prezenty w postaci papierów wartościowych są przydatne, ponieważ federalne prawo podatkowe zezwala podatnikom, którzy wyszczególniają, na odliczenie bieżącej wartości datków na cele charytatywne od skorygowanego dochodu brutto. Wpłacający akcje nie mogą być zobowiązani do płacenia podatku od różnicy między tym, co zapłacili za darowane akcje, a ich aktualną godziwą wartością rynkową (FMV); tzn. nie może być podatku od zysków kapitałowych. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące przekazywania papierów wartościowych w prezencie YWCA.