Misją YWCA Metropolitan Chicago jest eliminacja rasizmu, wzmocnienie pozycji kobiet i promowanie pokoju, sprawiedliwości, wolności i godności dla wszystkich. Opowiadamy się za działaniami społecznymi i polityką publiczną, które zwiększają bezpieczeństwo ekonomiczne, promują równość i prawa człowieka oraz poprawiają bezpieczeństwo i dobre samopoczucie kobiet i rodzin. Nasze wartości koncentrują się na równości i integracji, w związku z czym zwracamy szczególną uwagę na kwestie dotyczące osób kolorowych. Kliknij tutaj aby zobaczyć nasze pełne stanowisko rzecznicze.

Głosy dla dzieci w stanie Illinois