O YWCA Metropolitan Chicago

założona w 1876 roku, YWCA Metropolitan Chicago to przedsiębiorstwo społeczne zaangażowane w eliminację rasizmu, wzmocnienie pozycji kobiet oraz promowanie pokoju, sprawiedliwości, wolności i godności dla wszystkich. Jako wiodące stowarzyszenie wśród krajowej sieci ponad 200 YWCA, YWCA Metropolitan Chicago wpływa co roku na dziesiątki tysięcy kobiet i rodzin poprzez kompleksowe usługi społeczne świadczone w całym regionie. YWCA Metropolitan Chicago jest wiodącym dostawcą usług w zakresie usług wsparcia przemocy seksualnej, usług wczesnej opieki nad dziećmi, usług wsparcia rodziny, programowania młodzieży STEM oraz usług na rzecz wzmocnienia ekonomicznego. Zlokalizowana w trzecim co do wielkości amerykańskim mieście z trzecim co do wielkości odsetkiem kobiet w USA, YWCA Metropolitan Chicago służy jako krajowy inkubator innowacyjnych strategii programowania, zasięgu i zaangażowania. Wnosząc wkład w naszą zróżnicowaną i zrównoważoną gospodarkę, YWCA Metropolitan Chicago pracuje na poziomie indywidualnym i systemowym, aby stworzyć integracyjny rynek, na którym wszyscy prosperują. Organizacja jest również aktywnym członkiem wielu koalicji na szczeblu krajowym, stanowym, powiatowym i miejskim, reprezentując interesy i opowiadając się za polityką, która ma pozytywny wpływ na kobiety i rodziny.